Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Aanbod

Coaching en counseling

Coaching en counseling is kortdurende, individuele, oplossingsgerichte begeleiding. Het verschil met therapie zit in de duur en intensiteit van de behandeling; het gaat bij coaching en counseling meer om de uitingsvormen en sociale vaardigheden, terwijl bij therapie ook gekeken wordt naar onderliggende oorzaken en psychische belemmeringen c.q. krachten.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie

De therapie is gericht op begeleiding en behandeling van sociaal-emotionele, psychosociale, gedragsmatige en/of psychiatrische problemen. Het kind met zijn of haar klacht en belevingswereld staat centraal en er wordt vanuit diverse verklaringsmodellen gewerkt. Het werkelijke probleem ligt meestal achter gedrag dat het kind laat zien. In de therapie gaat de therapeut samen met het kind op zoek: wat is er aan de hand, wat wil het kind graag veranderen en wat heeft het hier voor nodig? 


Ouderbegeleiding

Kinderen en jongeren zijn altijd onderdeel van een systeem, waarvan het gezin het belangrijkste is. Het functioneren en het welbevinden kan vaak niet los worden gezien van die van het gezin. Daarom is het van belang de ouders bij de therapie te betrekken. Dit kan variëren van een kort nagesprek na elke sessie, tussenevaluaties of een actieve ouderbegeleiding waarbij de focus van de behandeling vooral ligt op de rol van de ouders. Immers zij kennen hun kind het beste en hebben als opvoeder een invloedrijke rol.

Groepsbehandelingen

Groepsbehandeling die zich richt op specifieke problematiek kan soms de voorkeur hebben boven individuele behandeling. Dit kan zijn op het gebied van opvoedondersteuning, sociale vaardigheden, stemmings- of gedragsproblematiek. Alleen bij voldoende aanmeldingen kan een groep van start gaan. 

Eenmalig consult

Soms wilt u gewoon eens overleggen of u op het goede spoor zit, of alleen antwoord hebben op concrete vragen. Ook dit behoort tot de mogelijkheden.
Tenslotte: gesprekken vinden desgewenst ook in de avonduren of bij u thuis plaats.