Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ervaring

In de afgelopen 20 jaar heb ik de volgende ervaring in de jeugd-GGZ opgedaan:

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
Individuele en groepsbehandelingen aan jeugdigen van 6-23 jaar met (sociaal) psychiatrische problematiek. Ouderbegeleiding en psycho-educatie. Spreekuur op voortgezet onderwijs. Inzichtgevende groepsbehandeling op Bureau Studentenpsychologen. Tevens werkzaam geweest bij Project aan Huis, een intensieve outreachende hulpvorm voor multiproblem gezinnen.
Specialismen: stemmingsstoornissen, KOPP problematiek. Methodiek: CGT (Cognitieve Gedragstherapie), oplossingsgerichte therapie, mindfulness, steunend structurerende therapie.

Preventiemedewerker
Het opzetten en uitvoeren van voorlichtingen, trainingen, preventieve interventies (individueel en groepswerk) bij scholen en diverse GGZ- en hulpverleningsinstellingen op het gebied van jeugd. Houden van spreekuur voor jongeren op het voortgezet onderwijs met zowel externaliserende als internaliserende problematiek. Consultatie aan leerkrachten.

Oplossingsgericht therapeut
Online chatbehandeling aan depressieve en/of angstige jongeren via de site "Pratenonline". Geheel volgens de oplossingsgerichte methodiek.

Trainer
Trainingen aan gatekeepers over suïcidepreventie. Gatekeepers zijn al diegenen (hulpverleners/vrijwilligers/ onderwijskrachten) die vaak als eerste te maken krijgen met mensen die zich suïcidaal uiten. Hoe hierop te reageren? Hoe maak en hou je contact met deze mensen?

Kinder- en jongerencoach
In de coaching van kinderen en jongeren is mijn focus om ze weer terug in hun kracht te krijgen. Dit doe ik door ze zelf verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven over het doel waar we samen aan gaan werken en de weg ernaartoe. Ik ben daarin faciliterend vanuit de overtuiging dat het kind zelf met de beste oplossing komt, gebruik makend van hulpbronnen in zichzelf en om hem heen. Kids' skills is één van de gebruikte methodieken. Daarnaast NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en (creatieve) spelvormen.

Integratief kinder- en jeugdtherapeut
Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een laagdrempelige vorm van psychotherapie speciaal ontwikkeld voor kinderen (en hun ouders/verzorgers) en jongeren met emotionele, psychosociale, gedragsmatige en psychiatrische problemen. Te denken valt aan stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen, verlies en rouwverwerking, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, pesten/gepest worden, identiteitsproblemen, levensfaseproblematiek, echtscheidingsproblematiek, ouder-kindrelatieproblemen, gedragsproblematiek.
Basismethodiek is oplossingsgericht, in combinatie met vele andere methodieken die worden afgestemd op het individuele kind. Onder andere lichaamswerk, Innerchild, Cognitieve Gedragstherapie, Transactionele Analyse, creatieve spelvormen, mindfulness, familie-opstellingen, EMDR. Hoe cliënten mijn behandeling hebben ervaren, kunt u lezen bij citaten.