Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich op eigen initiatief of na doorverwijzing van huis- of schoolarts aanmelden. Ouders/verzorgers melden het kind aan, jongeren vanaf 16 jaar kunnen dit zelf doen. Dit kan telefonisch, per mail of via het contactformulier. Voor hulp vanuit de WMO of Jeugdhulp dient u een verwijsbrief van de huisarts te hebben. 

Telefonisch: 06 41 97 09 87 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Indien u de voicemail krijgt, kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten en dan bel ik zo spoedig mogelijk terug.
Per mail: hester@way2be.nl. Ik zal dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee dagen, contact met u opnemen. Geeft u wel even aan of u het prettig vindt dat ik u bel of liever per mail benader.

Intake

Tijdens het intakegesprek wordt geïnventariseerd wat de redenen zijn voor aanmelding en of het kind bij mij op de juiste plek is.Tot 12 jaar is uw kind hier nog niet bij. Jongeren ouder dan 12 jaar wordt gevraagd wel mee te komen. Wanneer de jongere ouder is dan 16 jaar, mag hij zelf beslissen of hij alleen komt of iemand meeneemt. 

De eerste 2-3 gesprekken zullen besteed worden aan het opbouwen van een vertrouwensband en nadere exploratie van de klachten en mogelijkheden. Na deze intakefase zal samen met het kind en de ouders een behandelplan worden opgesteld, wat zijn de doelen waaraan gewerkt zal worden.

Behandeling

Vervolgens komt het kind of de jongere 5 tot ongeveer 10 keer voor een sessie van een uur. De sessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. De behandeling is maatwerk, en de werkvormen worden afgestemd op zowel de aard van de problematiek als de leeftijd, individuele aanleg en/of interesse van het kind/de jongere.
Ouders worden actief bij de therapie betrokken, hun mening en betrokkenheid is van groot belang. Bij jongeren ouder dan 16 jaar wordt gekeken in hoeverre ouders een actieve rol moeten/kunnen spelen in de behandeling. De jongere zelf neemt hier de definitieve beslissing in. Ook wordt zo nodig, en altijd in overleg met de ouder of de jongere, contact gezocht worden met school.

Afronding

Aan het eind van het traject volgt altijd een eindevaluatie, waarin gekeken wordt of de doelen behaald zijn, of dat er nog meer (of iets anders) nodig is. Dan wordt besloten tot afsluiting, doorverwijzing of voortzetting van de therapie.